Editie Maand 12 | 2017 12
Home > Editie 12 > Onderzoek naar gevolgen harde Brexit
Later lezen of doorsturen

De COV heeft onlangs al gewezen op de grote gevolgen die de Brexit kan hebben voor de Nederlandse vleesexport, en de Nederlandse vleesproducenten. Een harde Brexit zal namelijk resulteren in een drastische reductie van vleesexport van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en van de daaraan verbonden banen. Tevens zal dit tot een ernstige crisis op de Europese vleesmarkt leiden.

De Europese organisatie voor de vleessector, waar de COV lid van is, heeft in opdracht van haar leden een studie laten uitvoeren naar de impact van de Brexit om de gevolgen te kwantificeren.

De studie komt tot de volgende gevolgen van een harde Brexit voor de Europese vleessector:
-Een terugval van de export van EU27 naar het VK van 84% rundvlees, 76% lamsvlees en 48% voor varkensvlees; hierdoor verliest de EU rundvleesproductie 2,4 miljard euro aan waarde en de EU varkensvleesproductie 2,3 miljard euro. En daarnaast gaan er 32.000 banen verloren.

Het rapport beveelt daarom aan om een langdurige en afdoende overgangsperiode te hanteren voor de Brexit en te streven naar gelijkwaardigheid van de post-Brexit regelgeving in EU en het VK.

Lees het rapport

Bronvermeldingen:
Door content bladeren