Editie Maand 11 | 2017 11
Home > Editie 11 > Seinen op groen
Later lezen of doorsturen

Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen staat op een hoog niveau, blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017* van de FNLI. De export neemt over de hele linie toe, zowel naar directe buurlanden, Europa als de rest van de wereld. De sector is goed voor bijna vijf procent van het bbp en zes procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Opvallend is de groei van het aantal kleine bedrijven, een trend die al zo’n vijf jaar is waar te nemen. Sinds 2011 is het aantal bedrijven met minder dan 10 werknemers gestegen met 1.300 bedrijven naar bijna 6.000. Punt van aandacht vormen de investeringen in onderzoek en ontwikkeling die de laatste drie jaar licht dalen.

Uitdagingen waar de sector voor staat worden deels veroorzaakt door (geo)politieke ontwikkelingen wereldwijd en in Europa. Voorbeelden hiervan zijn de groeiende euroscepsis en de Brexit, de Russische voedselboycot, de gewijzigde opstelling van de VS ten opzichte van handelsverdragen. Daarnaast vormen de Sustainable Development Goals, met onder andere wereldwijde klimaatdoelstellingen, grote uitdagingen voor de bedrijven en overheden.

Marian Geluk: “Het is goed om te zien dat de sector er economisch gezien heel goed voor staat. Dit alles tegen de achtergrond van doelen die al jaren prominent op de agenda van de industrie staan: borging van de voedselveiligheid, het aanpassen van het productaanbod aan een gezondere leefstijl en de toepassing van nieuwe technologieën de impact van digitalisering. Deze gezonde uitgangspositie stelt de sector in staat om innovatief en ondernemend op deze ontwikkelingen in te spelen, met name op de grote lange termijn uitdagingen op het gebied van verduurzaming.”

www.fnli.nl

*De Monitor Levensmiddelenindustrie geeft jaarlijks inzicht in de cijfers en tendensen binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De Monitor is ontwikkeld door economisch onderzoekbureau Decisio, in opdracht van de FNLI.

Bronvermeldingen:
Door content bladeren