Editie Maand 01 | 2018 1
Home > Editie 1 > vervoer van warme karkassen toegestaan
Later lezen of doorsturen

Op 31 oktober jl. is in Brussel door het Europees Parlement een verordening aangenomen die het mogelijk maakt karkassen die nog niet geheel tot 7°C gekoeld zijn, toch te vervoeren. De Verordening is van kracht per 21/11/2017.

Per diersoort worden criteria gesteld aan de tijdsduur van transport en, afhankelijk hiervan, de oppervlakte- en de kerntemperatuur van het vlees, de koeltijd voorafgaand aan het vervoer en maximale temperatuur van de koeling in de vrachtwagen. Hier bovenop zijn ook microbiologische criteria vastgelegd.

TNO

De wijziging is tot stand gekomen door toepassing van ontwikkelde koel-modellen in de praktijk, uitgevoerd in 2013 door TNO (TNO Report R11286) in samenwerking met diverse slachterijen, mogelijk gemaakt door de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). In 2015 gaven TNO en KU Leuven presentaties over het onderzoek en de resultaten ervan bij de Europese Commissie.

Vakblad Voedingsindustrie plaatste in september 2014 al een bijdrage over het onderzoek van TNO. Indertijd sloot het artikel af met ‘Het is nu aan de Europese Commissie om, op verzoek van de lidstaten, met een voorstel te komen om de wetgeving op dit gebied aan te passen en vervoer van gedeeltelijk gekoelde karkassen, onder specifieke voorwaarden, mogelijk te maken’. Ruim drie jaar later is het eindelijk zover.  

Drie situaties

Het vervoer van warme karkassen is nu onderverdeeld naar drie situaties: kort transport inclusief laden en lossen, met een maximale duur van 6 uur, van 30 uur en van 60 uur. Voor iedere situatie gelden specifieke eisen ten aanzien van de oppervlakte-, de lucht en de kerntemperatuur en het aeroob kiemgetal van het karkas. Ook zijn er aanvullende eisen geformuleerd voor de leverancier, transporteur en het temperatuurregistratiesysteem; dit alles om de voedselveiligheid van het vervoer van niet geheel doorkoelde karkassen te borgen. Voor specificatie van deze eisen verwijzen we naar de website van EUR-LEX bij Publicatieblad L285/10, Verordening (EU) 2017/1981 van 31 oktober 2017.

Besparing

Het delen van data met de EFSA en het bespreken van de modellen met officiële autoriteiten van diverse landen, en vele gesprekken met en tussen de EU en diverse belangengroepen (COV, SCoPAFF, UECBV), heeft uiteindelijk geleid tot het tot stand komen van de verordening. Toepassing van deze verordening levert slachterijen een besparing op van ruim 9% energie na het slachten. Voor het handelsverkeer van vers vlees levert het meer logistieke flexibiliteit van het totale koelproces, waardoor het vlees de consument sneller kan bereiken.

Bekijk de volledige verordening

Bronvermeldingen:
Door content bladeren