Editie Maand 02 | 2018 2
Home > Editie 2 > Inzicht in voedselkeuzegedrag
Later lezen of doorsturen

Zowel de agrifood- als de tuinbouwsector benadrukken in hun innovatie-agenda’s het belang van een maatschappelijk verantwoord ondernemende sector, die een gezondere voedselkeuze wil stimuleren. Bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben daarbij behoefte aan meer kennis en praktische inzichten op het gebied van voedselkeuzegedrag. Ze willen beter begrijpen waarom consumenten welk voedsel eten en kopen, en hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonder aankoop- en eetpatroon. Daarom is een publiek-private samenwerking (PPS) opgezet met de naam Food Value Impact (FVI). Doelen zijn de milieu-impact en/of voedselverspilling te verlagen en tegelijkertijd de gezondheid en tevredenheid van consumenten positief te beïnvloeden. 

www.wur.nl/foodvalueimpact 

Bronvermeldingen: Beeld: ©Istock.com/candyboximages
Door content bladeren