Editie Maand 02 | 2018 2
Home > Editie 2 > Wegen in de voedingsmiddelenindustrie
Later lezen of doorsturen

Uit natuurlijke grondstoffen, dus met een wisselende samenstelling, een constant product bereiden; het blijft een uitdaging voor de voedingsindustrie. Essentieel daarbij is controle op en het regelen van alle gewichten; van grondstof tot eindproduct. Goed gereedschap is daarvoor onmisbaar. 
 
Om de voedselveiligheid te borgen, zijn betrouwbare, hygiënisch ontworpen en nauwkeurige meetsystemen essentieel, net als een adequate verwerking van de weegresultaten. Een sluitend kwaliteitsborgingssysteem, gecombineerd met tracking- & tracingsfaciliteiten, is zelfs onontbeerlijk. Veilig en hygiënisch wordt het als de sensoren van de meetapparatuur zich buiten de materiaalstroom bevinden, zijn gemaakt van goed te reinigen roestvrijstaal en hermetisch gesloten (beschermingsklasse IP68/IP69K). PENKO Engineering B.V. illustreert in drie praktijkvoorbeelden de mogelijkheden. 

Saladebereiding

Slasoorten laten zich beperkt mengen. De structuur van gesneden sla is onregelmatig, daardoor moeilijk gecontroleerd te transporteren, en luchtig; met een laag stortgewicht. Bijkomende complicatie is dat een partij over een groot aantal kleine consumentenverpakkingen verdeeld moet worden met dezelfde samenstelling. De loopeigenschappen van sla staan slechts één transportvorm toe: de band. Die behandelt het product met zachtheid, zodat structuur en uiterlijk aantrekkelijk blijven. Het volumetrisch samenvoegen (iedere slasoort zijn eigen transporteur en iedere transporteur een eigen, op het te maken mengsel, aangepaste snelheid) voldoet niet. Het onvoorspelbare gedrag van sla zorgt voor onregelmatige mengsels, aan het regelen van de laagdikte werkt het product niet mee en stagnatie wordt niet waargenomen. De oplossing is het exact bepalen van de hoeveelheid op de band. Wegen van de bandtransporteur geeft de massa per meter band (kg/m), meten van de bandsnelheid het aantal meters per seconde (m/s). Vermenigvuldigen van deze waardes levert de massa per tijd op (kg/s), precies wat de industrie wil regelen. Als de transporteurs iedere slasoort maar met de juiste massa per tijdseenheid toevoeren, zijn perfecte gemengde salades het eindproduct. Doordat de massadoorstroming gecontroleerd is, blijft ook de belading van de verderop in het proces gepositioneerde centrifuge onder controle.

Verwerken van hardgekookte eieren 

Na het koken en pellen van de eieren, bestaat de procesvoering uit weeg- en telapparatuur. Om de kwaliteit van de gekookte eieren tijdens opslag en transport te waarborgen, krijgen ze in de verpakking een opgiet. Deze is afhankelijk van de toepassing van de eieren en klantspecifiek. De opgiet wordt daarom in wisselende hoeveelheden aangemaakt; afhankelijk van soort en aantal verpakkingen. De combinatie van meerdere soorten opgiet in wisselende hoeveelheden, vereist een flexibel aanmaaksysteem. In de mengtank worden de diverse componenten na elkaar gedoseerd. Zo nodig kan een opgiet in meerdere batches aangemaakt worden. 

De meest traditionele manier voor het verpakken van eieren zijn emmers, die qua inhoud variëren van 20 tot 168 stuks. Ook worden ze op gewicht verpakt en geleverd. 
De polybag is uitermate geschikt voor industriële verwerking. Net als emmers worden ze zowel op stukbasis als op gewicht afgevuld en in kunststof boxen aan de klant geleverd. Voor grote industriële verwerkers zijn er kunststoffen en roestvrij stalen tanks, die met 750 en 850 kilogram eieren worden afgevuld. Om het gewicht te bepalen, wordt gebruikgemaakt van een plateau voor 1500 kg. Dit regelt de dosering van de eieren en de opgiet. Om te zorgen dat er voldoende opgiet is, gebruiken alle systemen een automatische tarrering en een zelflerende navalcorrectie. 

Verwerken van uien 

Uien worden vers van het land in bulk aangevoerd. Ze worden gewassen, geschild, gesorteerd, gecontroleerd, geconserveerd en verpakt. Geconserveerde producten krijgen een opgiet, azijn of pekel. Voor de kwaliteit van het eindproduct is het van belang de uien na de oogst snel te verwerken. De oogst vindt doorgaans binnen 2 maanden plaats, vaak in augustus en september. De snelle kwaliteitsachteruitgang na de oogst stelt hoge eisen aan de apparatuur: als de verwerking stagneert neemt de kwaliteit af. Voor het vullen van de verpakkingen worden zowel bruto- als nettowegers gebruikt. Eventuele opgiet bereidt men eerst op gewicht, waarna deze bruto of netto wordt toegevoegd. De opgiet maakt geen deel uit van het uitgelekte product, wel is het voor de kwaliteit van belang dat dit zich onder de vloeistofspiegel bevindt. Het voordeel van wegen is de zekerheid dat de juiste hoeveelheid product zich in de verpakking bevindt. 

Kwaliteitsborging

Als weegbesturing wordt vaak gekozen voor de FLEX-2100. Deze heeft veel communicatiemogelijkheden, waaronder Ethernet. De bediening is eenvoudig dankzij een touchscreen en duidelijke presentatie van de weeginformatie met een grote display. De meetsnelheid is 1.600 metingen/s. Alle gegevens kunnen centraal verzameld worden en gerubriceerd. Zo is alle informatie, vanaf binnenkomst tot en met de klant, direct beschikbaar. Voor deze informatie heeft PENKO Engineering softwarepakketten, die zowel preventieve als curatieve kwaliteitsborging bieden.

www.penko.com

Bijschrift foto band: Weegband voor sla met sensor
Bijschrift foto tasjes: Netto vullen van polybags
Bijschrift PC: Software voor tracking en tracing

This article is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren