Editie Maand 01 | 2018 1
Home > Editie 1 > 25 jaar Vakblad Voedingsindustrie
Later lezen of doorsturen

Dit jaar vieren we het 25e jarig bestaan van vakblad Voedingsindustrie.
Ik denk nog met plezier terug aan de start; januari 1993 in de garage achter het huis van Klaas Dijkstra. Het vaktijdschrift kreeg de naam VLEESwetenschap. Een blad vol met vleesweetjes, van toegepast vleeswetenschappelijk onderzoek tot verslaglegging van technologische en technische ontwikkelingen binnen de vleesbe- en verwerking.
Toen werden bijdragen aan het vakblad nog ingestuurd via de fax en overgetypt (door mij), waarna ze via de post naar de hoofdredacteur gingen (die had geen fax). Overladen met met rode penstrepen en aanpassingen kwamen ze weer retour. Van advertenties werden films gemaakt die per koerier naar de drukker werden gebracht. Met een klein team waren we in die tijd net in staat elke twee maanden een vaktijdschrift uit te brengen.

Tien jaar later veranderden we de naam in Vleesindustrie, 5 jaar daarna stapten we over op Voedingsindustrie. Inmiddels zijn we gelukkig in het digitale tijdperk beland. De doorlooptijd is korter, de communicatie met redactie, klant en vormgever gaat veel sneller. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe het begin was. 

Op 3 juni 1993 startte ons tweede project: netwerk Ondernemers Sociëteit Vleessector (OSV). De eerste brief, die ik destijds zelf op de post deed, heb ik nog steeds. We stuurden een watje rond met zaadjes: om samen het netwerk te zaaien en later te oogsten. En dat is gelukt! Van de start met 30 leden zijn we gegroeid naar 300 leden. De naam is inmiddels ook veranderd. Het netwerk werd voedingsbreed en ging 10 jaar geleden verder als Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie. Ons netwerk bestaat uit mensen die hun sporen in de food ruimschoots hebben verdiend.

De synergie tussen vakblad Voedingsindustrie en de OSV is de grondslag tot het succes van beide activiteiten. We krijgen via het netwerk tips voor onderwerpen die op dat moment spelen en waar we als redactie graag op ingaan. De onderwerpen die we aankaarten in het vakblad, worden vaak verder uitgediept in workshops/mini-congressen voor de OSV-leden. 

Toen ik vier jaar geleden de zaak overnam, is er flink geïnvesteerd in redactie en fotografie. De rode draad in mijn bedrijf is ‘Kennisdelen’. Met de beste journalisten en vakfotografen maken we met veel plezier elke keer weer verhalen van nice to know tot need to know. Actualiteit en wetenschappelijk onderzoek: alles komt aan bod. En natuurlijk crossmediaal; de nieuwsbrief verschijnt inmiddels wekelijks en het online bezoek is explosief gegroeid. Mijn streven was zorgen voor een verdubbeling van het bereik van vakblad Voedingindustrie en dat is inmiddels verviervoudigd. 

We gaan vrolijk door met het maken van dit vakblad. En ik mag met trots zeggen, door het intensieve contact met de markt ook door jullie… : 
Bedankt voor de afgelopen 25 jaar, op naar de volgende 25!

Saskia Stender

This column is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren