Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > 22.513 dieren onbedwelmd geslacht eerste kwartaal 2018
Later lezen of doorsturen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het eerste kwartaal van 2018 bij Nederlandse slachterijen 22.513 onbedwelmd aangesneden dieren geregistreerd (LNV).

Onbedwelmde rituele slacht

Onbedwelmde rituele slacht wordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd volgens aangescherpte regels, die volgen uit het ‘Convenant slachten volgens religieuze riten’, die opgenomen zijn in het Besluit houders van dieren. Slachterijen geven vooraf bij de NVWA aan dat zijn onbedwelmd willen slachten. De NVWA wijst een toezichthouder toe, die gedurende de tijd dat er onbedwelmd geslacht wordt, uitsluitend is belast met het toezicht houden op de uitvoering van de onbedwelmde slacht. De NVWA registreert alle aantallen dieren die onbedwelmd worden aangesneden.

Het eerste kwartaal van 2018 werden er 22.513 dieren onbedwelmd geslacht. Dit betreft alle onbedwelmd aangesneden dieren: dieren die direct na het aansnijden een bedwelming kregen, dieren die binnen 40 seconden een bedwelming kregen en dieren die geen bedwelming kregen omdat ze binnen 40 seconden na het aansnijden het bewustzijn verloren hadden. 

Bron: LNV

Bronvermeldingen: Beeld: ©Pixabay
Door content bladeren