Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers
Later lezen of doorsturen

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als mkb'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij.

1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners
Heb je als mkb’er alles geregeld rondom de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)? Je moet dit op 1 juli 2018 hebben geregeld.

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Dit stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Jij bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners kun je meer taken opnemen: het basispluscontract.

Je hebt nog tot 1 juli 2018 om het arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen.

2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt
De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet vervalt per 1 juli 2018. Deze wetswijziging gaat bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders aan. Gemeenten mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of andere energie-infrastructuur worden aangesloten.

3. Nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten
Ben je mkb'er in de reissector? Per 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Pakketreis: Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal: 24 uur duurt, 1 overnachting heeft, uit 2 reisdiensten bestaat.
Losse reisdiensten: Ben je verkoper van losse reisdiensten aan consumenten? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor de verkoper andere verplichtingen aan vast.

4. Nieuwe regel administratie kinderopvang
Voor ondernemers met een kinderopvang (zoals ook gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) geldt per 1 juli 2018 een nieuwe regel voor de administratie. Vanaf dan moet in de administratie de gegevens van personeelsleden worden opgenomen die staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 ingevoerd en geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen.

Bewaren: De persoonsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de personen die zich in het register moeten inschrijven, moeten worden bewaard.

Tijdens een inspectie van de kinderopvang mag de GGD-inspecteur deze gegevens opvragen om de inschrijvingen en de koppelingen in het Personenregister kinderopvang te controleren.

4. Niet alle VOG's meer geldig voor inschrijving Personenregister kinderopvang
Een andere wetswijziging die voor jou als mkb'er in de kinderopvang geldt is deze: VOG’s met screeningsprofielen 60 (onderwijs),40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) kunnen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang.

Inschrijving in het Personenregister kinderopvang is noodzakelijk voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Het Personenregister is op 1 maart 2018 ingevoerd.

Bronvermeldingen: Beeld: © Pixabay
Door content bladeren