Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Helft van volwassenen in Nederland kampt met overgewicht
Later lezen of doorsturen

Uit nieuwe cijfers van de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM blijkt dat in Nederland 1 procent van de 20-plussers morbide obesitas heeft. Dat betekent dat ruim 100 duizend volwassenen lijden aan een ernstige vorm van zwaarlijvigheid. In totaal heeft 14 procent in 2017 enige vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig.

Naast de gevallen van obesitas kampt 36 procent met matig overgewicht. Bij elkaar opgeteld heeft 50 procent van de 20-plussers in Nederland overgewicht. Begin jaren tachtig was dit nog maar 33 procent. De helft van de toename kwam door de stijgende gevallen van obesitas.

Grootste toename bij lichtste vorm obesitas

Van de drie klassen van obesitas komt de eerste het vaakst voor. Sinds begin jaren tachtig groeide de groep mensen met obesitas van deze minst zware vorm ook het meest, van 4 naar 11 procent. De gevallen van obesitas klasse 2 en 3 zagen ook een toename, deze vormen kwamen begin jaren tachtig weinig voor.

Minder obesitas in Nederland dan in meeste EU-landen

Een kleine meerderheid van de volwassenen in Europa heeft overgewicht, dit aantal komt uit op 53 procent. Dit blijkt uit de meest recente EU-cijfers van 2014. Gemiddeld had 36 procent van de 18-plussers matig overgewicht en 17 procent obesitas. In Nederland had 13 procent in dat jaar obesitas. Alleen in de landen Italië en Roemenië was dit percentage lager. Van de ons omringde landen komt obesitas het meest voor in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland.

Bron: CBS

Bronvermeldingen: Beeld: Pixabay
Door content bladeren