Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Nieuwe editie van ISO 22000 net uit!
Later lezen of doorsturen

Met meer dan tweehonderd ziekten verspreidt via de voedselketen, is het duidelijk dat veilige en duurzame voedselproductie een van onze grootste uitdagingen is. Verdere globalisering van de handel in levensmiddelen compliceert voedselveiligheid; de nieuwe editie van ISO 22000 voor voedselveiligheidsbeheersystemen presenteert een tijdige reactie. 

Voedselveiligheid gaat over de preventie, eliminatie en controle van door voedsel overgedragen risico’s, van productie tot het punt van consumptie. Omdat voedselveiligheidsrisico’s in elk stadium van het proces kunnen ontstaan, moet elk bedrijf in de voedselvoorzieningsketen voldoende gevarencontroles uitvoeren. In feite, voedselveiligheid kan alleen worden gehandhaafd door de gecombineerde inspanningen van alle partijen: overheden, producenten, detailhandelaars en eindverbruikers. 

Gericht op alle organisaties in de voedings- en diervoederindustrie, ongeacht de grootte of sector, ISO 22000:2018 voedselveiligheidssystemen - voor elke organisatie in de voedselketen, vertaalt beheer van de veiligheid van het voedsel in een proces van continue verbetering. Voorzorgsmaatregelen zijn nodig voor voedselveiligheid door te helpen identificeren, te voorkomen en verminderen van door voedsel overgedragen risico’s in de voedsel en voederketen.

De nieuwe uitgave brengt duidelijkheid van begrip voor de duizenden bedrijven wereldwijd die de standaard al gebruiken. Haar meest recente verbeteringen omvatten: 

  • Adaptatie van de High-Level Structure veelvoorkomend in alle ISO beheer systeem-normen, waardoor het makkelijker is voor organisaties om te combineren met andere management-systemen (zoals ISO 9001 of ISO 14001), op een bepaald moment.

  • Een nieuwe aanpak van risico’s – een essentieel concept in het levensmiddelenbedrijf -die onderscheid maakt tussen het risico op het operationele niveau en business niveau van het beheersysteem.

  • Sterke banden met de Codex Alimentarius, een Verenigde Naties voedsel-groep die richtlijnen van de veiligheid van het voedsel voor de regeringen ontwikkelt. 

De nieuwe standaard biedt een dynamische controle van voedselveiligheidsrisico’s door het combineren van de algemeen erkende sleutelelementen: interactieve communicatie, systeembeheer, vereiste programma’s (PRPs) en de beginselen van risicoanalyse en kritische Controlepunten (HACCP).

ISO 22000:2018 annuleert en vervangt de ISO 2200:2005. Organisaties die zijn gecertificeerd volgens de norm hebben drie jaar vanaf de datum van publicatie om de overgang naar de nieuwe versie te realiseren.

Bronvermeldingen: Beeld: ©Imagentle/Shutterstock.com
Door content bladeren