Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Strenger optreden tegen slachterijen die regels overtreden
Later lezen of doorsturen

De overtredingen van welzijnregels voor het doden van dieren in een slachthuis zijn ingedeeld in boetecategorie 3 tot een maximaal bedrag van 2.500 euro. De boetebedragen kunnen onder slechte omstandigheden worden verdubbeld of gecumuleerd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil bekijken of de bestuurlijke boetes kunnen worden verhoogd en of slachterijen eerder gesloten kunnen worden bij structurele overtredingen. In het najaar verwacht Schouten hier meer informatie over te kunnen geven. 

De Wet Dieren kan ook herstelsancties opleggen waarmee een slachthuis gedwongen kan worden om de zaken op orde te brengen. Een uiterste herstelsanctie vormt het schorsen of intrekken van de erkenning van een slachthuis. Een herstelsanctie moet, na afweging van onder andere de economische belangen van het slachthuis, in verhouding staan tot het te bereiken doel. De sanctie kan pas worden opgelegd nadat is gebleken als andere herstelsancties onvoldoende effect hebben.

Pilot met cameratoezicht slachterijen

In de periode tussen mei en augustus 2018 wordt er bij drie slachthuizen een pilot uitgevoerd met cameratoezicht. Er wordt onderzocht hoe cameratoezicht benut kan worden als aanvulling op de reguliere toezichtacties met als uiteindelijk doel het welzijn van dieren in slachthuizen te verbeteren tot ze worden gedood. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert deze pilot uit samen met de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie Nepluvi en de aangewezen slachthuizen.

Bronvermeldingen:
Door content bladeren