Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Voedingsindustrie verduurzaamt productieketen
Later lezen of doorsturen

Gezamenlijk zet de Nederlandse voedingsmiddelensector zich in voor een internationaal verantwoorde productieketen. Op vrijdag 29 juni 2018 werd het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Door samenwerking in de hele keten, moeten de risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade beperkt worden, wat al resultaat leidt tot verduurzaming van de productieketen. Aldus CBL.

Tijdens het ondertekenen was er een brede coalitie aanwezig. Deze bestaat uit onder andere: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV), vakbonden FNV en CNV, de ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en tot slot de maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March Against Child Labour en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Solidaridad sluit aan als steunbetuiger. 

Convenant met hele branche

Er wordt met dit convenant gezamenlijk het initiatief genomen om projecten op te zetten. Het IMVO-risicomanagement speelt hierbij een grote rol. Vastgelegd is het volgende: partijen moeten in het eerste jaar starten met gezamenlijke projecten op het gebied van klimaat en leefbaar loon. Daarnaast verplichten de organisaties zich om zaken als lage lonen en kinderarbeid te signaleren en bij te dragen aan het tegengaan hiervan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden en gezonde en veilige werkomstandigheden. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en KNVS. De brancheorganisaties tekenen namens de sector. 

Zes maatschappelijke organisaties tekenen Convenant niet

Organisaties Oxfam, Unicef, Fairfood, Save the Children, Hivos en Natuur & Milieu hebben het Convenant Voedingsmiddelen niet getekend. Volgens hen zijn de afspraken niet waardevol wanneer er naast de handtekeningen van CBL en FNLI niet ook de handtekeningen van individuele supermarktketens en grote voedselproducenten onder staan. 

Doelen niet te meten

Wat Oxfam Novib tegenhoudt het Convenant te tekenen is het feit dat geen enkel individueel bedrijf zich aan de afspraken bindt. De overige organisaties die het convenant niet hebben getekend zien ook geen substantiële stappen van verbetering voor mens en milieu. Daarnaast zijn de doelen van het convenant niet goed te meten.

Bron: IMVO convenanten, CBL

Bronvermeldingen: Beeld: ©Pixabay
Door content bladeren