Editie Maand 06 | 2018 6
Home > Editie 6 > DatakwaliTijd 2.0: consequenties voor leveranciers
Later lezen of doorsturen

De bedrijven in het GS1 bestuur zijn duidelijk: er is onbegrip over de trage progressie van het DatakwaliTijd 2.0 programma. Het slagen daarvan is immers een belang van retail en industrie samen. De consequenties van het niet-leveren van de juiste data via GS1 Data Source, zijn echter nog niet tot alle leveranciers doorgedrongen. 

GS1 doet namens de sector een dringend beroep op leveranciers van de Nederlandse supermarkten en drogisterijen om al hun productdata in de GS1 datapool te laten controleren. Alle retailers in Nederland maken gebruik van deze productdata, maar ook andere partijen zoals het Voedingscentrum. Onjuiste data zijn niet bruikbaar en doen afbreuk aan het imago van zowel retail als fabrikant. En niet te vergeten: consumenten worden verkeerd geïnformeerd, met alle risico’s van dien.

Jerry Tracey, sectormanager levensmiddelen en drogisterij bij GS1: “De urgentie is hoog. Er moet een serieuze versnelling plaatsvinden om eind 2018 een betrouwbare datapool te hebben. Het percentage betrouwbare artikeldata groeit gestaag, maar niet snel genoeg. Daarnaast hebben we tot nu toe alleen de nieuwe en gewijzigde artikelen voor controle opgeroepen, terwijl we uiteindelijk alle artikelen gecontroleerd willen hebben. Het is een project waar alle marktpartijen voor hebben getekend: retail, industrie, GS1 én de Data Management Services (DMS) die zorgen voor het controleren van data. Iedereen snapt het gezamenlijk belang. Ook de FNLI staat hier achter. Er is door alle partijen fors geïnvesteerd. Het signaal is dat we niet accepteren dat het langer gaat duren. Elke leverancier moet al zijn productdata hebben laten goedkeuren voor eind 2018.” 

GS1 gaat het proces verder versimpelen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet alle standaardverpakkingen opgestuurd hoeven te worden voor controle. Met controles die vaak frustraties opleveren of onpraktisch zijn, zullen ze pragmatischer omgaan. Daarnaast komt er per leverancier een fixed deadline waarop hun controles klaar moeten zijn. “Zij worden daar allemaal over geïnformeerd”, vervolgt Jerry. “Retailers hebben toegezegd dat zij meer druk gaan zetten op hun leveranciers om hun data te laten goedkeuren. Als dat niet helpt, is de uiterste consequentie dat zij geen gebruik meer kunnen maken van onze datapool en dus geen informatie meer aanleveren aan hun retailers.” De gevolgen daarvan verschillen per retailer, maar de meesten hebben in hun inkoopvoorwaarden staan dat data via de GS1 datapool moet worden aangeleverd. “Hoe ze daarmee omgaan ligt bij de retail, daar gaat GS1 niet over, maar GS1 gaat het probleem niet meer voor die leveranciers oplossen.”

Wat te doen?

“Sluit vóór 1 juli 2018 een contract af met een DMS”, adviseert Jerry. “Neem contact op met de GS1 accountmanager, zij kunnen op maat adviseren. Bereid de datacontrole goed voor en plan de controles met de DMS in. En vooral: wacht niet tot de laatste week voor de deadline. Begin er nú mee.”

www.gs1.nl

This article is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren