Editie Maand 06 | 2018 6
Home > Editie 6 > RASFF Europese trends in voedselveiligheid
Later lezen of doorsturen

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) is een systeem waarmee informatie efficiënt kan worden gedeeld tussen Europese landen en organisaties voor levensmiddelen, diervoerders en voedsel verpakkingsmaterialen die op de Europese markt verhandeld worden. 

Meest gemelde risico-categorieën

De genoemde risico-categorieën zijn die met ≥ 100 meldingen in 2017. Voor elke categorie zijn enkele belangrijke gebeurtenissen (verontreiniging & voedselmatrix) vermeld.

Blue paper over 'Europese voedselveiligheidstrends, kernvraagstukken & perspectieven'

Dit artikel is een samenvatting van één van de vele onderwerpen die aan bod komen in de Blue Paper 2018, een engelstalige uitgave van Merieux NutriSciences. Onderwerpen als: antibioticaresistentie, nanodeeltjes, hormoonontregelaars, mycotoxinen en plantengifstoffen, door voedsel overgedragen virussen en Salmonella. Het doel van deze Blue Paper is om de foodindustrie en regelgevende instanties een beter inzicht in voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen te geven. Maar ook een verhoogde visie te bieden op de toekomstige uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid.

Bestel dit 76 pagina’s tellende engelstalige referentieboek Blue Paper 2018 (print & online) voor € 189,-.

Voor abonnees van vakblad Voedingsindustrie en leden van de Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie (OSV) is de prijs € 125,- (alle prijzen excl. btw) Nog geen abonnee? Neem nu een combi-abonnement.

www.foodsafety-report.com

This article is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren