Editie Maand 07 | 2017 7
Home > Editie 7 > Zakelijke identiteitsfraude
Later lezen of doorsturen

Heeft jouw bedrijf te maken met een fraudeur die namens jouw bedrijf e-mails stuurt naar klanten, aan- en verkopen doet, kredieten opvraagt of zich op social media voordoet als jouw bedrijf. Dan ben je het slachtoffer van zakelijke identiteitsfraude, dit is de snelst groeiende fraudesoort die in het bedrijfsleven voor komt. Nu is de vraag; hoe kan je dit voorkomen.

Fraudeurs handelen in naam van jouw bedrijf. Dit kan komen door bedrijfsinformatie die van internet is verkregen, maar ook door middel van het lekken of stelen van vertrouwelijke papieren documenten. 

Tips om zakelijke identiteitsfraude te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die ja als bedrijf kan nemen zijn;

  • Ga zorgvuldig om met bedrijfs- en persoonsgegevens;

  • Wees alert en informeer het personeel over frauderisico’s;

  • Stel een streng ICT-beleid op met duidelijke procedures en controles;

  • Bewaar vertrouwelijke documenten op een veilige plek en laat ze ook niet rondslingeren in prullenbakken;

  • Vernietig oude documenten met een goede papiervernietiger;

  • Controleer de identiteit van klanten en het personeel goed.

Als een persoon zich op social media voordoet als jouw bedrijf, kan je dat rapporteren. Op de platforms Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin zijn hier speciale pagina’s voor op de websites.

Heb je te maken met een factuurfraude?

Je krijgt een factuur van een van jouw vaste leveranciers. Wat jij niet weet is dat een fraudeur de originele factuur heeft onderschept en alleen het rekeningnummer heeft gewijzigd. Niets vermoedend (omdat je de vaste klant vertrouwd) betaal je deze factuur. Het geld komt hierdoor bij de fraudeur terecht in plaats van bij de leverancier.

Een nepfactuur is te herkennen aan verschillende vormen;
-    Vervalsing van een echte factuur. Hierbij wordt alleen het bankrekening veranderd;
-    Een spookfactuur, een factuur waar geen prestatie tegenover staat;

Belangrijkste tips om je te wapenen tegen factuurfraude;
-    Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer dat in jouw administratie staat;
-    Zorg voor een goed inkoopbeleid, werk met inkoopnummers en ordernummers;
-    Controleer de betaling door te bellen met de opdrachtgever;
-    Houd rekening met zogenaamde urgente betalingen waardoor er afgeweken moet worden van de normale procedure.

Weten met wie je zaken doet

Bij de Kamer van Koophandel kun je controleren met wie je zaken doet. Alle bedrijven, ondernemingen en rechtsvormen staat in het Handelsregister. Dit is in Nederland ingericht om de rechtsgeldigheid in het economisch verkeer te waarborgen.

Onderneem actie bij zakelijke identiteitsfraude

Heb je als bedrijf te maken met identiteitsfraude? Ga niet bij de pakken neer zitten, doe aangifte bij de politie en help je medebedrijf door een melding te doen bij de Fraudehelpdesk.

This article is also available in English

Bronvermeldingen: © Kamer van Koophandel - 2017
Door content bladeren