Editie Maand 10 | 2017 10
Home > Editie 10 > Nieuwe privacywet
Later lezen of doorsturen

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. De AVG privacywet dwingt ondernemers tot maatregelen. De kaders waarbinnen een bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt (of laat verwerken) veranderen. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, betaalgegevens, klantenkaarten en nieuwsbrieven. Ook het (laten) verwerken van personeelsgegevens valt straks onder de nieuwe wet. 

www.Rijksoverheid.nl

This press release is also available in English

Bronvermeldingen: Foto: Pixabay
Door content bladeren