Editie Maand 10 | 2017 10
Home > Editie 10 > Schoonmaak versus voedselveiligheid
Later lezen of doorsturen

Als de structuur en voorwaarden voor de schoonmaak goed vastgelegd, gemonitord, tijdig bijgestuurd en geoptimaliseerd worden, leidt dit tot een beheersing van de voedselveiligheidsrisico’s én verlaging van de schoonmaakkosten. Het bedrijfsmanagement zal dan fundamentele keuzes moeten maken. De uitdaging daarbij is een goede balans te vinden tussen risico’s en kosten. 

Naast het leveren van reinigingsmiddelen adviseert en ondersteunt Eco2Clean bedrijven over hygiëne en schoonmaak. De eerste vraag die Eco2Clean consequent stelt bij het opstellen of analyseren van een schoonmaakplan is of de uitvoering en frequentie van een schoonmaakactiviteit wel noodzakelijk is. In de praktijk ziet zij veel schoonmaakprocedures die vanuit routine, gewoonte of naar aanleiding van incidenten uit het verleden zijn ontstaan, maar die niet regelmatig worden beoordeeld. Is het risicobeheer wél goed doordacht, dan worden voedselveiligheidsrisico’s verkleind doordat op het juiste moment adequate maatregelen worden genomen. Ook zijn dat activiteiten die geen directe risico’s voor de voedselveiligheid met zich meebrengen, kritisch tegen het licht gehouden. Vaak blijken aanzienlijke optimalisatieslagen mogelijk, zónder dat de risico’s voor de voedselveiligheid toenemen. 

Klant aan het woord

Een producent uit de bakkerijwereld vertelt: “Bij ons staan kwaliteit en innovatie hoog op de agenda. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de hygiëne binnen onze productieprocessen, want deze zijn onlosmakelijk verbonden aan de eindkwaliteit van onze producten.” Als gevolg van onverwachte problemen die zich bij een productielijn voordeden terwijl aan het proces en de standaardcondities niets was veranderd, werd besloten tot de uitvoering van een uitgebreide reiniging binnen het bedrijf. “Wij hebben direct contact gezocht met Eco2Clean, met het verzoek ons volledig te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van deze reiniging. Eco2Clean, met wie wij al jaren een goede relatie hebben, geeft ons regelmatig advies op het gebied van schoonmaak en hygiëne. Eco2Clean heeft een  plan van aanpak opgesteld, alle kritische punten  benoemd en de coördinatie van de opvolging van haar adviezen en aanbevelingen op zich genomen. Hun kennis en ervaring was van essentieel belang om tot een oplossing van het probleem te komen.”

________________

‘Eco2Clean heeft het lerend vermogen van onze organisatie behoorlijk getriggerd’

________________

Pragmatische aanpak

Alvorens deze reiniging uit te voeren, was het zaak goed inzicht te krijgen in de kritische punten op het gebied van reiniging en desinfectie. “Wij zijn samen in gesprek gegaan over de  problematiek, maar stonden – heel kenmerkend voor de pragmatische werkwijze van Eco2Clean -  al snel op de werkvloer; om daar waar het gebeurt, de oorzaak te achterhalen. Eén van de adviezen die we kregen, was de constructie van de wasser en de blancheur aan te passen, om dode hoeken en loze leidingen te voorkomen. Ook werd voorgesteld de complexe en minder logische route van het water en het product bij het wassen en blancheren nog eens kritisch te bekijken. Deze routing was in de loop der jaren zo ontstaan, maar zou veel eenvoudiger en beter reinigbaar kunnen worden gemaakt.”

“Hans Burger, hygiëneadviseur bij Eco2Clean, die onze schoonmaakploegen tijdens dit project mede heeft aangestuurd, stelde voor om ook het schoonmaakplan nog eens kritisch tegen het licht te houden. We zijn daarmee aan de slag gegaan, hebben onze schoonmaakmethodes opnieuw beoordeeld en reinigingsinstructies en frequenties doorgenomen. Op aanwijzing van Hans hebben we ook de schoonmaak betrokken bij het onderhoud aan de machines. Door de demontage kunnen zij plaatsen reinigen die tijdens de dagelijkse schoonmaak niet bereikbaar zijn. De kracht van Eco2Clean is dat zij in de praktijk wijst op mogelijke knelpunten en deze zelf laat ervaren wat de klant aanzet om daarover na te denken. Dit heeft het lerend vermogen van onze organisatie behoorlijk getriggerd.Ook een toekomstig schoonmaakprobleem werd op voorhand al getackeld, eenvoudigweg door een ander reinigingsmiddel te adviseren.”

Verbeterpunten

Het ontvangen rapport met aanbevelingen is heel serieus genomen. “Op basis van deze aanbevelingen zijn we in de fabriek verder gegaan met het beheersen van  kritische punten en het wegnemen van oorzaken. Inmiddels hebben we zelf sessies met de operators georganiseerd om per procesinstallatie nogmaals te beoordelen of de kritische punten voldoende in kaart zijn gebracht.” De klant vervolgt: “Wij zijn verrast. Er zijn door deze sessies nog een aantal verbeterpunten vastgesteld. Ons kwaliteitssysteem is goed op orde. Maar er blijven altijd verbeterpunten in de periferie, zo blijkt uit de praktijk. Eco2Clean heeft ons weer met een open, frisse blik naar onze hygiëne laten kijken.”

www.eco2clean.nl

This article is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren