Editie Maand 10 | 2017 10
Home > Editie 10 > Voedselproductie begint en eindigt met schoonmaak
Later lezen of doorsturen

Het doel van schoonmaken in de voedingsindustrie is een transitie van een fabriek in vervuilde staat naar een productieomgeving in schone staat. Pas als het sein op groen gaat, kan productie van start. Er bestaan geen niveaus: schoon is schoon, er is geen tussenweg. Duidelijke schoonmaakprocedures (SSOPs – Sanitation Standard Operating Procedures) helpen je om dat te bereiken. 

SSOP’s ondersteunen bij de planning en uitvoering van de schoonmaak. Ze helpen met inschatten hoeveel mensen en welke tools je nodig hebt. Ze maken inzichtelijk waar je tijdwinst kan boeken, bijvoorbeeld door volgordes te wijzigen, verantwoordelijkheden te delen of productiemedewerkers in te schakelen die aan het eind van een productierun afval meenemen. SSOP’s helpen je ook bij het bepalen van de totale downtime voor schoonmaak en bij het afstemmen wanneer onderhoudswerkzaamheden of pre-op controles kunnen worden uitgevoerd. Kortom, ze kunnen je hele proces efficiënter maken. 

Dit alles lukt alleen met gemotiveerde medewerkers, met personeel dat de procedures begrijpt en correct uitvoert. 

SSOP’s zijn een goed middel om betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij medewerkers te creëren. Vraag ze om input te geven en procedures te verbeteren; zij zijn namelijk degenen die deze klus frequent klaren, en dus expert. Procedures zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Zo zorg je er samen voor dat jullie fabriek ook effectief schoon is. Keer op keer.

Iedereen in de voedingsindustrie draagt zijn steentje bij aan het voeden van families, bedrijven en elkaar. Schoonmaak wordt daarbij vaak onderschat en ondergewaardeerd. Productie en schoonmaak zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden; het één kan niet optimaal functioneren zonder de ander en vice versa. Alleen samen staan we garant voor een voedselveilige productie. 

www.commercialfoodsanitation.com

Claudia Baenen werkt bij Commercial Food Sanitation (an Intralox company)

This column is also available in English

Bronvermeldingen:
Door content bladeren