Digitaliseren van de keten

  • 10 May 2016

Op de Hannover Messe is het nieuwe Fieldlab ‘the Smart Connected Supplier Network’ geopend. Het Fieldlab legt de focus op samenwerken en het delen van informatie in de high-tech toeleverketen over bedrijfsgrenzen heen. 

Het Fieldlab is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, TNO, de maakbedrijven NTS-Group, KMWE en Euro-Techniek en de ICT-leveranciers ISAH en MKG. Het Fieldlab werd geopend door premier Rutte en Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en Smart Industry. Dit nieuwe Fieldlab is één van de 10 Fieldlabs uit de Nederlandse Smart Industry actieagenda. In het slim verbonden toeleveranciersnetwerk van het Fieldlab moet het veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data (als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens) te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toeleveranciersnetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

Pressure cookers

De maakbedrijven en hun ICT-leveranciers zijn onder begeleiding van TNO gestart met het ‘digitaliseren van de keten’. In zogeheten pressure cookers zijn al afspraken gemaakt over de wijze waarop orders digitaal uitgewisseld kunnen worden tussen klanten en leveranciers.

Een gezamenlijke vertaaltabel vertaalt als het ware de informatie van de ene toepassing naar de andere, zonder dat bedrijven hun werkwijze hoeven aan te passen. Maakbedrijven kunnen met deze afspraken veel tijd en geld besparen doordat systemen beter op elkaar aansluiten. Naar schatting kan een veilige efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20% schelen in kosten en fouten.

Eenvoudig, betrouwbaar en interoperabel

Het slim verbonden toeleveranciersnetwerk kan op termijn internationaal doorbreken door zijn lagere transactiekosten en minder uitval door communicatiefouten. In het eindbeeld zijn drie cruciale factoren op orde: data kan én eenvoudig gedeeld worden (gemak/laagdrempelig), op een betrouwbare manier (governance/veiligheid) én de data is interoperabel.

Veiligheid van informatie uitwisseling 

Op gebied van de veiligheid van de uitgewisselde informatie zal The Smart Connected Supplier Network’’ samenwerken met het door Thales geïnitieerde Fieldlab ‘The Garden’ en het door de Duitse Overheid en Fraunhofer geïnitieerde ‘Industrial Data Space’ initiatief. Voor dat laatste is 13 april jl. een MOU getekend tussen TNO en Fraunhofer.

www.tno.nl 

Bron: © TNO