Multivac Processing and packaging

  • 13 November 2018
  • Door: Saskia Weimar

Duurzaam verpakken is een thema waar niemand meer omheen kan. Consumenten vragen erom, de retail eist het van haar leveranciers, voor levensmiddelenproducenten past het in hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook MULTIVAC pakt zijn verantwoording. Zij hebben zich tot taak gesteld duurzame verpakkingen te ontwikkelen en relaties daarover te informeren, én te begeleiden in de transformatie naar duurzaam verpakken.

In oktober hield MULTIVAC haar eerste tweedaagse ‘Processing and Packaging Forum’, in het hoofdkantoor in Wolfertschwenden. Meer dan 80 vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux-landen lieten zich informeren en gingen met elkaar de dialoog aan; over onder andere verpakkingstrends in de voedingsindustrie, innovatieve snijoplossingen en de problematiek rondom internationale handel.

Internationale handel

Hans-Joachim Boekstegers, Managing Director en CEO van de MULTIVAC Groep, stelde dat zakendoen buiten de EU steeds lastiger wordt: “De gevolgen van de Brexit zijn al merkbaar, de destabilisatie van Turkije en het toenemende nationalisme in Italië en Polen zorgen voor een moeilijker handelsklimaat. De negatieve invloed op de wereldhandel door Trump’s politiek, gebaseerd op de afscherming van Amerika, zal vroeg of laat ook onze economie benadelen. Wie met de VS zaken doet, moet rekening houden met de embargo’s tegen Rusland, China en Iran en zich zorgvuldig afvragen wat de eigen positie daarin is. En dan hebben we het nog niet eens over de gevaren van de opkomende economieën zoals Argentinië, Brazilië en Noord- en Zuid-Afrika.”

Nieuwe verpakkingswet

De thema’s tijdens het interactieve forum waren onderverdeeld in e-commerce en automatisering en digitalisering. Ook was er veel aandacht voor de nieuwe verpakkingswet (VerpackG), die 1 januari 2019 van kracht wordt in Duitsland. Samen met de Europese Strategie voor kunststoffen (in januari 2018 van start gegaan) moet de wet de enorme wereldwijde toename van de productie en het gebruik van plastic tegengaan. Doel is het introduceren van een recycle-economie voor producenten van plastics en producenten te stimuleren om ecologisch minder belastende verpakkingen te gebruiken. De wet geldt voor alle distributeurs die verpakkingen in Duitsland in omloop brengen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor kleine bedrijven; iedereen die in Duitsland verpakkingen op de markt brengt, moet zich onder deze wet laten registreren en een contract afsluiten ten aanzien van een zogenaamd ‘duaal systeem’. De wet is dus niet alleen van toepassing op nationale producten, maar geldt ook voor alle importeurs en online handelaren die goederen in Duitsland in omloop brengen; ook vanuit Nederland. De doorslaggevende factor voor de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt de structuur van de recyclingcycli. Op dit moment bestaat dit alleen voor materialen op basis van vezels en cellulose.

Beter verpakken

Een lager verbruik van verpakkingsmateriaal en een betere recycleerbaarheid leveren milieuvriendelijkere verpakkingen. Dit kan ook worden bereikt door de productie van verpakkingen uit hernieuwbare bronnen en uit biologisch afbreekbare of recyclebare materialen. De EU-strategie voor kunststoffen richt zich echter voornamelijk op de recycling van kunststoffen aan het einde van hun levenscyclus. Er wordt te weinig rekening gehouden met de totale footprint. Dat er nog altijd geen eenduidige definitie is voor ‘recyclebaar’, maakt het er niet makkelijker op. Grote belangstelling was er daarom voor verpakkingsoplossingen op basis van papier en papiercomposieten, zoals MULTIVAC PaperBoard. Met dit verpakkingsconcept is het nu al mogelijk om MAP- en skinpacks op basis van papiervezels te implementeren op dieptrekkers en traysealers. Door de combinatie van modules voor het in- en uitladen en voor het etiketteren, zijn volledig geautomatiseerde verpakkingsoplossingen beschikbaar die voldoen aan de efficiëntie-eisen. Zowel het papiercomposiet als de papieren rug (die bovendien opvallend kan worden bedrukt!) kunnen gerecycled worden. Het dragermateriaal wordt als rolmateriaal of op maat gesneden verwerkt, maar er worden ook geprefabriceerde trays gebruikt.

Primeur: kartonnen trays

Een primeur voor de deelnemers was de presentatie van een verpakking van kartonnen trays. Mulitvac gebruikte bij de live-demonstratie op de R 245 dieptrekverpakkingsmachine trays van monokarton (voor traysealers worden trays van kartoncomposiet gebruikt). De binnenkant van de trays worden in de dieptrekmatrijs voorzien van een geschikte plastic afdichtingslaag, daarna geladen met de producten en vervolgens geseald met een bovenfolie. Beide folies kunnen gemakkelijk worden verwijderd zodat ze na gebruik bij het plastic afval kunnen. De papieren drager gaat bij het oud papier. Dit concept trok volop de aandacht van de deelnemers.

Digitalisering en automatisering

De voedselverwerkende industrie moet snel kunnen reageren op de veranderende vraag in de markt en de daarmee samenhangende eisen van de handel. Er worden steeds meer verse en bewerkte voedingsmiddelen, snacks, kant-en-klaarmaaltijden, portieverpakkingen en kant-en-klare producten geproduceerd en verpakt. Dit vereist van productiebedrijven meer efficiëntie in de hele procesketen: Het goed verzamelen van alle relevante procesgegevens en de koppeling van machines aan ERP-systemen. De diensten van MULTIVAC ‘Smart Services’, zoals conditiebewaking, predictief onderhoud, hulp op afstand, augmented reality en het maken van uitgebreide OEE-analyses, dragen in belangrijke mate bij aan het verhogen van de beschikbaarheid van machines en daarmee aan de efficiëntie. Met de oprichting van de divisie Cutting Solutions zette MULTIVAC onlangs een belangrijke strategische stap om haar klanten over de hele wereld geïntegreerde oplossingen uit één hand te kunnen aanbieden. Hans-Joachim Boekstegers vertelt dat onlangs is gestart met de bouw van een competentiecentrum voor snij- en automatiseringsoplossingen in Wolfertschwenden. Volgens planning is dit centrum in 2020 gereed.

Beter verwerken

Een voorbeeld van zo’n totaaloplossing die de efficiëntie vergroot, is de S 800 Slicer: een horizontale lader met bufferfunctie en de thermovormmachine R 235. Vergeleken met conventionele oplossingen op de markt, heeft deze lijn een aanzienlijk kleinere CO2-footprint. Tijdens het forum werd een demonstratie gegeven op deze lijn. Eerst werd er kaas op gesneden en verpakt, direct gevolgd door de Beierse Leberkäse. “De S 800 kan bijna elke slicingtaak oplossen. De kernelementen van de slicer zijn de messen en de snijtechnologie,” vertelde een medewerker van Multivac. “De producten worden uiterst nauwkeurig en voorzichtig gesneden en precies uitgelijnd met het midden van de snijbril. De posities voor de productgrijpers zijn gespecificeerd voor alle toepassingen. De grijpers kunnen zeer snel worden verwijderd of geplaatst. Het verwisselen van snijbril en messen is ook eenvoudig; alles kan zonder gereedschap.” De horizontale lader voorkomt hoogteverschillen tussen snijmachine en verpakkingsmachine, en de lengte van de lijn is aanzienlijk verkort. “De thermovormverpakkingsmachine R 235 is door een snelwisselsysteem zeer flexibel wat betreft verpakkingsmateriaal, snitten en formaten,” licht de medewerker toe. “Zelfs ongetraind bedienend personeel kan de volledige functionaliteit van de machine of lijn met een vinger bedienen.”

Tevreden

"We zijn blij met de positieve reacties op ons forum", aldus Dr. Jens Müller, Managing Director van MULTIVAC Duitsland. "Een interactief evenement stelt ons in staat om direct te reageren op actuele vragen en uitdagingen van onze klanten en om mogelijke oplossingen aan te wijzen. Dit wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd". Dat bleek ook uit de enthousiaste reacties van de deelnemers, die met heel veel essentiële informatie weer huiswaarts gingen.

www.multivac.nl

PaperBoard is op verschillende manieren inzetbaar in het productieproces

Digitalisering: meer mogelijkheden dan risico's!
-Hoe krijg ik mijn lijncontrole op een hoger niveau?
-Hoe is de machine aangesloten op het ERP-systeem?
-Wat kan ik als exploitant van de verpakkingslijn uit mijn gegevens aflezen?
-Hoe kan ik mijn verpakkingsproces optimaliseren of de efficiëntie verhogen?
-Wat gebeurt er met mijn gegevens? Zijn mijn gegevens echt veilig?

e-commerce: b2c of blijf ik bij b2b?
-Wat zijn de grootste hindernissen en problemen van online voedseldistributie?
-Wat is het effect op de processen als ik steeds meer b2c aanvragen krijg?
-Leidt dit tot speciale eisen aan de verpakking?
-Hoe moet ik producten personaliseren en overgaan op éénpersoonsverpakkingen?
-Richting de consument werkt e-commerce alleen met unieke producten!

Automatisering: welke criteria zijn bepalend voor het verpakkingsproces?
-Besparingen op het gebied van personeelskosten.
-Goed personeel slecht of niet te vinden.
-Verbetering van de hygiëne.
-Verhoging van het productievolume, efficiëntie en procesbetrouwbaarheid.
-Productveiligheid en houdbaarheid van producten.

Automatisering: waarom zijn bepaalde processen (nog) niet geautomatiseerd?
-Kosten.
-Ontbrekende interfaces, verschillende componenten dus ontbrekende lijnbesturing.\
-Te flexibel verpakkingsproces door de verscheidenheid aan varianten.
-Meer ruimte nodig voor automatiserings- vergeleken met handmatige oplossingen.
-Kenmerken en gebrek aan standaardisatie van producten.

Bron: © Multivac