Jongeren en vraagstukken uit groente- en fruitsector

Rotterdam Food Cluster organiseert op 4 en 5 oktober 2018 in nauwe samenwerking met verschillende partijen uit de groenten- en fruitsector Markt Match: een tweedaags evenement in Rotterdam. 200 jongeren tussen de 17 en 2..

Lees meer

Automatisering bij bolletje

11 October 2016

Vasthouden aan ambachtelijke producten en toch erkend worden voor innovatie en expressiviteit – dat is wat Bolletje vorig jaar gelukt is door de titel Merk van het jaar van de federatie FNLI in de wacht te slepen. De pro...

Altijd en overal de juiste informatie

13 September 2016

Je waant je er Sjakie in de Chocoladefabriek: grote ketels vloeibare chocolade, bonbons worden voorzien van nootjes, chocoladeflikken mooi gedecoreerd en verpakt. De enorme verscheidenheid ambachtelijke producten van Van...

HACCP-Tool

13 September 2016

Veel bedrijven houden HACCP-registraties bij op papier. Papierwerk kost veel tijd, u heeft geen overzicht over de stand van zaken, en het belemmert analyse van de informatie. Snel en adequaat ingrijpen is dan moeilijk...

Insecten voor human consumptie

13 September 2016

In de Flevopolder is vanaf 2011 een start gemaakt met het ontginnen van een nieuwe sector. In Lelystad staat een insectenkwekerij waar sinds oktober 2013 insecten voor humane consumptie worden gekweekt.  “We doen dit ...

Passie voor kalfsvlees

13 September 2016

Voedselveiligheid is wereldwijd een steeds groter issue geworden. Consumenten willen harde garanties dat wát ze eten veilig en gezond is. Ook diergezondheid en diervriendelijkheid staan hoog op de agenda. Hoe breng je de...

Listeria: onoverkomelijk of beheersbaar?

13 September 2016

In de voedingsindustrie is er altijd kans op een Listeriabesmetting, stelt Gert Visscher van Eco2Clean. “Maar met een dagelijkse constante productiediscipline, goede reiniging en desinfectie, visuele inspectie na schoonm...

Insecten en Novel Food Regulation

13 September 2016

Op 25 november 2015 is de nieuwe Novel Food Verordening aangenomen. De nieuwe regelgeving zal op 1 januari 2018 in werking treden. Wat verandert er? Mogen sprinkhanen na die datum nog in de supermarkt liggen? Er is ee...

Voedselveiligheid is geen issue

13 September 2016

GNT produceert kleurende levensmiddelen voor de voedingsindustrie. Ze bestaan volledig uit fruit- en groentenextracten. Gezond, voedselveilig en volledig traceerbaar. “Ons productieproces is volledig verticaal geïntri...

Voorkom recalls, zet de puntjes op de I

13 September 2016

Het borgen van de voedselveiligheid staat onverminderd hoog op de maatschappelijke en politieke agenda’s. De maximale boetes voor frauderende voedselbedrijven zijn flink gestegen en de NVWA controleert strenger of bedrij...

Doorbraak in food-productiesysteem

13 September 2016

Het werk van Rob Hamer draait om innovatie in food. Hij leidt het researchlab van Unilever in Vlaardingen en werkt één dag in de week bij de groep levensmiddelenchemie van Wageningen UR, als buitengewoon hoogleraar. Een ...

'Nostalgie belemmert debat toevoegingen'

14 June 2016

De consument heeft weinig vertrouwen in de levensmiddelenindustrie. De oorzaak is niet helder. “Wel helder is dat de industrie iets zal moeten doen om de communicatie met de consumenten te verbeteren,” aldus directeur Ph...

Asbest: Dwangsom bij overtredingen

14 June 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert sinds medio 2014 inspecties uit met betrekking tot asbest bij bedrijven met industriële installaties. Destijds bleek uit inspecties bij de geïnspecteerde bedrijven dat d...

Duurzame palmolie de norm

14 June 2016

Van alle palmolie die in 2015 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 84% duurzaam. Dat blijkt uit de eindrapportage Task Force Duurzame Palmolie. Het aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse ...

Hightech to feed the world

14 June 2016

De Topsector Agri & Food heeft acht aanvragen goedgekeurd voor HighTech Seed Money Projecten. In de projecten werken bedrijven uit de agrifoodsector samen met hightech-bedrijven aan de ontwikkeling van hightech-oplossing...

RBK Group

10 May 2016

Per 1 januari 2016 heeft de directie; Peter Harmens (links) en Theo Vliek, de RBK Group overgenomen. RBK Group, opgericht in 1978, is een automatiserings- en adviesbureau voor voedingsmiddelenbedrijven. Onder het motto ‘...