Preventieakkoord ook voor levensmiddelen

Het Nationaal Preventieakkoord, is door Marian Geluk ondertekend namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De levensmiddelensector committeert zich met deze handtekening aan concrete maatregelen om minder calorieën ..

Lees meer

Consument de dupe

02 October 2018

Het CBL heeft op 2 oktober 2018 minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brandbrief opgeroepen om tegen uitbreiding van het wetsvoorstel over handelspraktijken te stemmen. Het oorspr...

Nieuwe EU-wetgeving voedselinformatie

14 August 2018

Vanaf 1 april 2020 is het noodzakelijk dat fabrikanten de herkomst van de ingrediënten van hun producten vermelden op het etiket, als het ingrediënt een andere herkomst heeft dan het product zelf.  De nieuwe vero...

Nieuwe editie van ISO 22000 uit!

09 July 2018

Met meer dan tweehonderd ziekten verspreidt via de voedselketen, is het duidelijk dat veilige en duurzame voedselproductie een van onze grootste uitdagingen is. Verdere globalisering van de handel in levensmiddelen compl...

Slachterijen die regels overtreden

09 July 2018

De overtredingen van welzijnregels voor het doden van dieren in een slachthuis zijn ingedeeld in boetecategorie 3 tot een maximaal bedrag van 2.500 euro. De boetebedragen kunnen onder slechte omstandigheden worden verdub...

Wetswijzigingen voor mkb'ers

09 July 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als mkb'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij. 1. Basiscontract werkgevers en arbodie...

Ontwikkeling binnen wereldwijde regels

12 June 2018

De voedingsindustrie wordt uitgedaagd door voortdurend veranderende regelgeving: o.a. op het gebied van etikettering, vorderingen en het vermelden van de herkomst van ingrediënten op verpakkingen. Hoe pak je deze nieuwe ...

Redenering Listeria aangescherpt

08 May 2018

De NVWA zette eind 2017 via het vernieuwde informatieblad 85 nieuwe richtlijnen uit voor het beheersen van de groei van schadelijke micro-organismen gedurende de houdbaarheidsperiode. Vooral Listeria Monocytogenes staat ...

Nieuwe wetgeving voor chillers

09 April 2018

Een heel belangrijk aspect bij het borgen van de voedselveiligheid is een gesloten koudeketen. Niet alleen om versheid en kwaliteit van voedingsmiddelen te garanderen; ook om aan wettelijke voorschriften te voldoen. E...

Eis datakwaliteit net voldoende

06 February 2018

Wat staat de levensmiddelensector te wachten in 2018? Voor sectormanager Jerry Tracey van GS1 is het duidelijk: dit jaar moet de productinformatie in GS1 Data Source echt op orde zijn. De kwaliteit van de data moet stevi...

COV voert gedrags-code vleessector in

06 February 2018

De COV heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. De Algemene Ledenvergadering van de COV heeft ingestemd met het voorstel en de leden zullen de COV Code ondertekenen. Voorzitter Jos Goebbels: ‘COV-led...

"Geen koosjer vlees door nieuwe regels"

06 February 2018

De nieuwe regels voor koosjere slacht zijn onwerkbaar. Aan het eind van de eerste dag waarop ze werden toegepast, bleek er geen koosjer vlees beschikbaar te zijn. Dat zegt mr. H. Loonstein, advocaat van de enige koosjere...

Monitoringsplicht salmonella

09 January 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de bemonsteringsverplichting op salmonella verruimd. Voortaan moeten houders van vermeerderingsbedrijven de salmonellabemonstering driewerkelijks uitvoeren. Regelgeving Vanaf 1 januari 2010 ...

Vervoer van warme karkassen akkoord

09 January 2018

Op 31 oktober jl. is in Brussel door het Europees Parlement een verordening aangenomen die het mogelijk maakt karkassen die nog niet geheel tot 7°C gekoeld zijn, toch te vervoeren. De Verordening is van kracht per 21/11/...

Wijziging NVWA-tarieven per 1-1-2018

09 January 2018

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2018. De ...

EC moet voedings-profielen publiceren

09 January 2018

De Europese consumentenorganisatie BEUC en het de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop roepen de Europese Commissie op om de al 9 jaar geleden aangekondigde voedingsprofielen nu eindelijk te publiceren. Deze ins...