Welkom bij netwerkorganisatie OSV

De Ondernemers Sociëteit Voedingsindustrie (OSV) is een netwerk voor  ondernemers werkzaam in de voedingsindustrie aangevuld met professionals  van kennisinstellingen. Met diverse bijeenkomsten per jaar biedt de OSV  hen de gelegenheid elkaar op ontspannen wijze te ontmoeten, en creëren  we mogelijkheden voor functionele kennisoverdracht en het leggen van  (nieuwe) contacten.

Business to business contacten tussen bedrijven uit onze sector  spelen onbetwist een belangrijke rol in succesvol ondernemerschap. Meer  dan 300 bedrijven zijn aangesloten bij de OSV; deelname aan het netwerk  draagt dan ook bij aan het onderhouden van een relevant relatienetwerk  in de voedingssector. De OSV bestaat in 2018 al weer 25 jaar en daar  zijn we trots op.

Saskia Stender